PREZENTARE

DATE GENERALE

Sadova este o comună din județul Dolj, Oltenia, România, formată din satele Piscu Sadovei și Sadova (reședința).

Localitatea este cunoscută și datorită grupului umoristic Vacanța Mare. Aici actorii Radu Pietreanu și Mugur Mihăescu (născut în localitate) au dat viață personajelor „Leana și Costel”.

Comuna Sadova este localizată pe șoseaua internațională Craiova – Bechet, la aproximativ 50 de km de Craiova. Satul Sadova a fost înființat în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.

Piscul Sadovei: Satul Piscu Sadovei este localizat în județul Dolj, pe șoseaua internațională Craiova-Bechet, la 55 km de Craiova și face parte din Comuna Sadova. Piscu Sadovei este format în anul 1820. Înainte au existat două cătune, denumite Frumușani și Gura Gardului în mijlocul pădurii în apropierea Jiului, formate din tăietori de lemne. Datorită frecvențelor inundații datorate revărsării Jiului, locuitorii cătunelor s-au mutat la aproximativ 1 kilometru distanță, pe un pisc de deal, satul luându-și denumirea după configurația reliefului: Piscul. Ca să fie deosebit de alte localități Piscul din Dolj, i s-a spus Piscu Sadovei.

PUNCTE DE INTERES

– Mânăstirea Sadova: Cel mai vechi document ce atesta existenta Mânăstirii Sadova, este din 1530, prin care Vlad Înecatu întărește Mânăstirii moșii “pentru ca-i este dat de Parvul banul Craiovescul”. Un alt document, de la Matei Basarab, confirma aceasta ctitorire : “…aceasta sfânta mânăstire Sadova, fost-au făcută de lemn, de mai înainte vreme… încă de cinstitul și răposatul strămoșul domniei mele, de jupan Barbu”. Voievodul ctitor menționa în 1646 ca mânăstirea era “de piatra, cu chilii și cu toate ce să cade casei lui Dumnezeu”. Așezământul s-a bucurat și de atenția lui Constantin Brâncoveanu, care zidește în afara zidurilor lui o bolnița, în 1692-1693. Pe harta stolnicului Cantacuzino figurează ca o mânăstire mare, iar în actele administrației austriece, cu mai multe moșii. Mănăstirea Sadova fiind situată în apropierea unei păduri de pe malul Jiului, comuna Sadova, județul Dolj, poartă hramurile: “Sfântul Nicolae” și “Intrarea Maicii Domnului în Biserica”. A fost inițial o ctitorie a boierilor Craioveşti, aceștia au înălțat în jurul anului 1520 o biserică de lemn, pe locul căreia Matei Basarab a ridicat una de zid, între anii 1632-1633. Despre cum a fost construit noul așezământ există următoarea legendă: Matei Basarab, care susținuse lupte împotriva turcilor la Schela Ciobanului, în zona Bechet, ajunsese cu armatele la Sadova. După ce s-a rugat la icoana Sfântului Nicolae de aici, a promis că, dacă va învinge în luptă, va ridica o biserică de zid. În 1632 câștigă lupta și, devenind domn al țării, începe construcția propriu-zisă.

Biserica Mănăstirii Sadova a fost restaurată complet după anul 1900, fiind sfințită în 1904, în prezența Regelui Carol. În urma decretului 410, viețuitoarele de aici au fost obligate să părăsească locașul, iar biserica a fost transformată în biserica de mir. În 1992 s-a reluat aici viața monahală și așezământul a fost populat cu călugărițe, dar în 1994 s-a revenit la obștea de călugări, așa cum fusese inițial. Biserica este din cărămidă, cu ziduri groase, înălțate pe o fundație din bolovani de piatră, iar în interior se păstrează încă o bună parte din pictura originală, curățată în 1904.

Mănăstirea Sadova a fost construită de Matei Basarab în anul 1633, pe locul unei biserici mai vechi, în semn de recunoștință în urma luptelor cu turcii de la Bechet. În timpul luptei, fiind învins de turci, a trebuit să se retragă în pădure, la biserica apărată de mlaștini și păduri, unde a așteptat întăriri. Întăririle l-au ajutat să îi învingă pe turci, și Basarab a construit mănăstirea care mai târziu a fost închinată Muntelui Athos din Grecia.

– Ruinele Bisericii “Sfinţii Apostoli” ce datează din anul 1633, sunt situate pe str. Damian din Comuna Sadova;  

– Balta Lilia este situate pe partea stângă a străzii Gângiovei din Piscu Sadovei la ieșire din sat spre Jiu;

– Biserica “Sf. Nicolae” este situată în Piscu Sadovei la intersecția dintre str. Gângiovei și str. Voineștilor

AȘEZARE

Comuna Sadova este localizată pe șoseaua internațională Craiova – Bechet, la aproximativ 50 de km de Craiova. Satul Sadova este înființat din robii țigani ai Mănăstirii Sadova. Fiind dezrobiți și împroprietăriți în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, s-au mutat în apropierea mănăstirii și au format satul Sadova, amestecându-se in timp cu românii. Satul Sadova se află la 55 km sud de Municipiul Craiova, 17 km nord de Fluviul Dunărea şi la 3 km est de Râul Jiu.

clima

Din punct de vedere al fenomenelor meteorologice, localitatea se încadrează la climă aridă și trece de la un extrem la altul; iarna sunt geruri mari, iar vara călduri mari; temperatură medie anuală este de 10 grade Celsius.

Vânturile dominante sunt: Crivățul de la NE și Austrul de la SV. Toamna în general este lungă și puțin variabilă. Vegetația plantelor este mai întârziată pe terenurile argiloase decât pe cele nisipoase.

Are o suprafață totală de 11000 ha din care majoritatea se afla în arenda sau în proprietate unor societăți, precum și a unor persoane fizice.

Economia locală se bazează în cea mai mare parte pe investițiile din agricultură, datorită condițiilor fizico-geografice.

Zona comunei este deosebit de atractivă din punct de vedere turistic, salba de lacuri și bălți existente pe raza comunei oferind posibilități ideale pentru dezvoltarea agroturismului, pescuit sportiv și de agrement.

Situația geografică, topografică și administrativă

Domeniul Sadova este situat în Câmpia Dunării, la o depărtare de 10 km de acest fluviu, în dreptul târgușorului Bechet .

Altitudinea de la nivelul Mării Negre, variază între 70 și 80 de metri. Longitudinea esticăde l meridianul Parisului este , 42’, iar latitudinea nordică de ,55’.

Expoziția generală a Domeniului este Est-Vestică.Lungimea cea mai mare a Domeniului este în direcțiunea  de la Est la Vest, de 27 km , iar lățimea de la N spre S variază între 4 și 16 km .

Principalul curs de apă este râul Jiu, care atinge Domeniul numai spre limita de Vest. În lunca Jiului  Domeniul mai este străbătut de un pârâu numit Jiețul , pe o lungime de 12 km .

Din punct de vedere administrativ, Domeniul Sadova, este situat în județul Dolj .

DEMOGRAFIE

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Sadova se ridică la 7.976 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 8.364 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (76,18%), cu o minoritate de romi (17,55%). Pentru 6,23% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (91,36%), cu o minoritate de baptiști (1,34%). Pentru 6,23% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

POLITICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE

Comuna Sadova este administrată de un primar, viceprimar și un consiliu local compus din 15 consilieri. Primarul, Horațiu-Mihai Lazăr este în funcție din 20 iulie 2021. Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe partide politice:

Principalele structuri ale administrației locale sunt instituția Primarului (Primar și Viceprimar) și Consiliul Local, format din 15 membri.

Comuna Sadova este membră a Asociației Comunelor din România (A.Co.R.).

STEMA COMUNEI

 • nu avem stemă personalizată

PERSONALITĂȚI:

 • Ștefan Iorgulescu

Despre medicul chirurg Ştefan Iorgulescu, localnicii spun că a salvat multe vieţi. “A fost cel mai bun chirurg. A făcut 20.000 de operaţii, dintre acestea 19.500 au reuşit. Ca să-i binedispună pe bolnavi, aducea lăutari la patul lor”, povesteşte Gheorghe Marin.
Ştefan Iorgulescu a murit în 1966, dar a rămas în memoria localnicilor deoarece a construit spitalul din Sadova şi s-a dedicat întrutotul meseriei sale. “Toţi banii pe care i-a câştigat i-a investit în spital. A ajutat foarte mult pătura săracă a localităţii. Pe timpul iernii îi interna în spital, ca fiind bolnavi, pe cei nevoiaşi ajutându-i astfel să supravieţuiască”, spune Gheorghe Oiţă. Despre Iorgulescu ar fi multe de adăugat. Datorită lui au dus-o bine chiar şi copiii. “Îmi amintesc că pe vremea războiului erau aruncate din avion flacoane cu sânge, iar noi copiii ne căţăram prin copaci să le luăm. Le duceam apoi doctorului Iorgulescu, iar el ne răsplătea cu 25 de lei”, îşi aminteşte Ionel Păun.

 • Păsculescu Elefterie, considerat de autorităţile locale un om aşa cum numai în poveşti găseşti. Elefterie Păsculescu a pus munca şi oamenii din comună înainte de propria persoană. Bunătatea, puterea de sacrificiu şi de muncă au făcut din acest medic un simbol pentru toţi aceia care l-au cunoscut, el devenind simbolul omului de valoare!
 • Florin Preda-Dochinoiu s-a născut la 15 decembrie 1970, în satul Damian, comuna Sadova, județul Dolj.
 • Mugur Mihăescu, născut  pe 2 iunie 1967 in Comuna Sadova din județul Dolj, este un actor și scenarist român. Și-a început cariera în 1988 odată cu grupul de umor Vacanța Mare.

EVENIMENTE LOCALE

 • Târg agroalimentar bisăptămânal (joi şi duminică)
 • Ziua recoltei – la Școala Gimnazială Damian,Comuna Sadova
 • Acțiune “Ziua Comunei Sadova”- 8 septembrie

ACTIVITĂȚI ECONOMICE PRINCIPALE

 • Agricultură
 • Horticultură( pepeni verzi si pepeni galbeni)
 • Comerț
 • Prelucrarea lemnului
 • Împletituri din papură

FACILITĂȚI OFERITE INVESTITORILOR

 • Consiliere în vederea desfășurării unei anumite activități și al autorizării;
 • Se acordă facilități prevăzute de lege care intră în componența consiliului local;
 • Sprijină asigurarea cu utilități;
 • Implicarea autorității publice locale în obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării unei activități în cel mai scurt timp;
 • Facilitarea legăturilor economice cu parteneri ai agenților economici și ai investitorilor;
 • Mediatizarea activităților desfășurate și a produselor obținute prin toate mijloacele de care dispune consiliul local;
 • Facilități în obținerea terenului pentru amplasament în mod legal;
 • Implicarea în asigurarea cu forța de muncă;
 • Crearea condițiilor pentru recalificarea forței de muncă prin unitățile de învățământ și instituțiilor din subordinea autorității locale;
 • Crearea climatului general de desfășurare a activității în condiții optime;
 • Implicarea în măsura posibilităților în realizarea infrastructurii și a dotării cu utilități;
 • Concesiuni de terenuri pentru toate tipurile de activități economice;
 • ​Toate celelalte facilități oferite de lege.

PROIECTE DE INVESTIȚII

Proiecte în derulare

 • Înființare spălătorie socială prin compartimentul de asistență socială din cadrul Primariei Comunei Sadova;
 • Construirea unei platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd;
 • Modernizare străzi rurale comuna Sadova, județul Dolj;
 • Modernizare infrastructură rutieră de interes local;
 • Modernizare infrastructură de acces agricol în comuna Sadova;
 • Înființare sistem de canalizare comuna Sadova, județul Dolj.

 

Proiecte propuse

 • Casa de cultură;
 • Amenajare spațiu verde – PARC;
 • Furnizare servicii sociale integrate pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comuna Sadova, județul Dolj.