IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI INTEREASTI DE ACHIZITIA DIRECTA SERVICII DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA SADOVA JUDETUL DOLJ