Fonduri

Acte necesare la planul de afaceri PROIECT POCU

Anexa-1-Proiect-afaceri-POCU-128329-draft

Anexa-2-Buget-si-previziuni-financiare

Anexa 3 GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII SI ELIGIBILITĂȚII

Anexa-4-GRILA-DE-EVALUARE-TEHNICO-FINANCIARA-A-PLANURILOR-DE-AFACERI

Anexa-5-Lista-orientativa-cu-documente-justificative-pentru-categoriile-de-cheltuieli-eligibile

Anexa 6 declaratie de angajament

Anexa-6-Lista-documentelor-justificative-financiare-din-Ghidul-solicitantului-PROGRAMUL-OPERATIONAL-CAPITAL-UMAN

Anexa-7-declaratie-pentru-nedepunerea-altui-plan-de-afaceri

Anexa-8-declaratie-privind-ajutoarele-de-minimis-primite

Anexa-9-Cerere-inscriere-la-concursul-de-planuri-de-afaceri

Anexa-10-declaratie-de-eligibilitate

Anexa-11-Fisa-de-evaluare-interviu

Anexa-12-Formular-contestatie

Anexa-13-Contract-de-subventie-model

Anexa-14-CV-EuropassRO-planuri-de-afaceri-POCU-128329

Apel-lansare-Plan-afaceri-

Lista-coduri-CAEN-eligibile

Metodologie selectie planuri de afaceri POCU 128329 

opis plan -de-Afaceri-Sadova