DSVSA Dolj vă informează că în piața agroalimentară nu pot fi vânduți decât miei și iezi, identificați prin crotaliere și numai pe raza localității dumneavoastră.